Українська

Геологія
Програма для геологів

Програмний комплекс для 3D моделювання геологічної структури родовищ різної складності та морфології

Програма для геологів

Що таке геологічне програмне забезпечення? Це:

Робота з геологічними базами даних опробувань різної структури

Універсальний інструментарій експорту/імпорту даних опробувань з/в БД ACCESS, ASCII TXT

Статистичний аналіз даних в БД

Розрахунок якісних і кількісних показників корисних копалин

Формування каркасних і блочних моделей геологічних тіл

Геостатистичний аналіз моделей, побудова експериментальних і підбір теоретичних варіограмм тощо

Економічна оцінка запасів родовища за різними системами класифікацій: CRIRSCO, JORC, ООН, SPE-PRMS тощо

Формування звітної документації за геологічними виробками у форматах сучасного ПЗ (Word, Excel, PDF, HTML, TXT)

Програмне забезпечення для вирішення геологічних задач. Переваги використання:

1
Обробка різноманітної вихідної інформації геологічного опробування
2
Введення даних опробування з вибором необхідних компонентів, фільтрацією за профілями і т.д.
3
Візуалізація моделей проб гірських порід: відображення вмісту корисних компонентів, траєкторій свердловин тощо
4
Створення та актуалізація геологічних цифрових моделей родовища
5
Розширені можливості завірення вихідних даних
6
Адаптована система звітної документації під різні потреби замовника
7
Консолідація геологічних даних родовища в єдиній базі даних для забезпечення загального доступу
Приклади функціоналу
стр 1 из
Візуалізація даних опробування в 3D просторі та їх статистичний аналіз
Автоматична побудова сортових колонок на підставі геологічних свердловин
Автоматична побудова розрізів блочної моделі в довільній площині
Інструментарій для створення суміщених геолого-маркшейдерських моделей
Створення та актуалізація 3D моделей родовищ корисних копалин на підставі геологічних свердловин
Каркасне моделювання родовища корисних копалин
Створення та ведення бази даних опробування геологічних виробок (свердловин), побудова свердловин в 3D

Отримайте персональну презентацію K-MINE

Завантажити презентацію
Замовте зворотний дзвінок або зателефонуйте нам за номером:
+ 38 067 569 87 71